Mygenia 遺傅性健康風險評估

 

兒童健康組合 — 過度活躍及自閉症

 

  全基因組定序

√  篩查200+條相關基因

  為您關注孩子的健康成長

  及早發現,給予治療

 

 

 

 

推廣優惠價HK$9,800 

 

»»»  立即预约  «««

聯絡我們

傳真

(852) 3188 2563

WHATSAPP

(852) 5543 0000

微信

TCHCHK

電郵

聯絡地址

香港皇后大道中99號中環中心42樓4203室
(中環港鐵站出口D1)

中心營業時間

星期一至五

9am - 1pm & 2pm - 6pm

星期六

9am- 1pm

星期日及公眾假期休息